Bruk av informasjonskapsler

Clairs er en avdeling i avfallskonsernet Lindum. I Lindum-konsernet er vi opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i konsernet skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan og hvilke rettigheter du som kunde eller leverandør har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.